(1)
Michalska, S.; Śpiewak, R. Rolnictwo Francuskie I Polskie W Europie 2007 Roku — wspólne doświadczenia I Interesy. wir 2008, 194-198.