(1)
Błąd, M. U źródeł Przemian Agrarnych Polski Odrodzonej. wir 2017, 59-76.