(1)
Kaleta, A. Wspomnienie O Profesorze Zbigniewie Tadeuszu Wierzbickim (1919–2017). wir 2017, 7-16.