(1)
Michalska, S. Sprawozdanie Ze Spotkania Z Ministrem Rolnictwa I Rybołówstwa Republiki Francuskiej, Michaelem Barnier. wir 2008, 190-193.