(1)
Guzal-Dec, D.; Zwolińska-Ligaj, M. Rola Lokalnych Grup działania W Wielofunkcyjnym Rozwoju Regionu Peryferyjnego. Studium Przypadku Regionu Lubelskiego (Polska). wir 2017, 97-120.