(1)
Freshwater, D. Znaczenie Wzrostu atrakcyjności I możliwości Zatrudnienia Pozarolniczego Dla małych Gospodarstw Rolnych. wir 2017, 11-33.