(1)
Głodowska, M.; Gałązka, A. Wpływ Rolnictwa Ekologicznego Na środowisko W Koncepcji Rozwoju zrównoważonego. wir 2017, 147-165.