(1)
Czykier-Wierzba, D. Recenzja książki Uniwersalia Polityki Rolnej W Gospodarce Rynkowej – ujęcie Makro- I Mikroekonomiczne Pod Redakcją Andrzeja Czyżewskiego. wir 2008, 183-189.