(1)
Luzar-Błaż, K.; Grodzińska-Jurczak, M.; Cent, J. Partycypacja społeczna W zarządzaniu Terenami Chronionymi Na przykładzie Obszaru Natura 2000 – Dolinki Jurajskie. wir 2017, 49-67.