(1)
Flis, M.; Rataj, B. Szkody łowieckie – Nowe podejście Do Problemu. wir 2017, 149-161.