(1)
Kozera, A. Problem zadłużenia Gmin Wiejskich Na przykładzie województwa Wielkopolskiego. wir 2017, 75-97.