(1)
Pastusiak, R.; Jasiniak, M.; Stawska, J.; Soliwoda, M. Znaczenie dochodów Pozarolniczych W Gospodarstwach Rolnych Kanady I USA. wir 2017, 49-74.