(1)
Dzun, W. Gospodarstwa Rolne O Obszarze Do 1 Ha W Procesie Przemian Systemowych I Integracji Z UE. wir 2017, 23-48.