(1)
Bański, J. Zmiany własnościowe użytków Rolnych W Wybranych Krajach Europy Środkowej. wir 2017, 7-22.