(1)
Wieruszewska, M. Rural Landscape As a Value of Cultural Heritage [Krajobraz Wiejski Jako wartość Dziedzictwa Kulturowego]. wir 2016, 179-194.