(1)
Śpiewak, R. The Social Process of Defining Quality Food, Based on the Opinions of Polish Consumer Cooperative Members [Społeczny Proces Definiowania Wysokiej jakości żywności W świetle Opinii członków Polskich Kooperatyw spożywczych]. wir 2016, 123-139.