(1)
Szafraniec, K.; Szymborski, P. Transition from Education to Employment: A Specific Character of Rural Youth of the Selected Post-Communist Countries [Przejście Od Edukacji Do Zatrudnienia – Specyfika Wiejskiej młodzieży Wybranych krajów Postkomunistycznych]. wir 2016, 101-121.