(1)
Krupin, V. Restructuring of the Rural Economy in Ukraine: Undergoing Processes and New Directions [Restrukturyzacja Gospodarki Wiejskiej Ukrainy: Zachodz─ůce Procesy I Nowe Kierunki]. wir 2016, 65-79.