(1)
Kłodziński, M.; Zarębski, P. Spatial Determinants of Business Location in Rural Areas [Uwarunkowania Przestrzenne aktywności Gospodarczej Na Obszarach Wiejskich]. wir 2016, 49-64.