(1)
Stanny, M.; Rosner, A.; Kozdroń, E. Changes in the Spatial Distribution of the Level and Dynamics of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland [Zmiany rozkładu Przestrzennego Poziomu I Dynamiki Rozwoju społeczno-Gospodarczego obszarów Wiejskich W Polsce]. wir 2016, 29-47.