(1)
Zawalińska, K.; Ciechomska, A.; Jendrzejewski, B. Challenges for Modelling CAP 2014–2020 Within CGE Model Framework [Wyzwania W Odwzorowaniu Wspólnej Polityki Rolnej 2014–2020 W Modelach równowagi ogólnej]. wir 2016, 9-28.