(1)
Kobryń, A.; Tekień, T. Potrzeby I możliwości W Zakresie Prac Scaleniowych W Powiecie Monieckim. wir 2016, 145–162.