(1)
Zajda, K. Uwarunkowania Uczestnictwa młodzieży Wiejskiej W Procesie Innowacji społecznych. wir 2016, 111-127.