(1)
Guzal-Dec, D.; Zwolińska-Ligaj, M. Natura 2000 W województwie Lubelskim – Bariera Czy Wykorzystana Szansa Rozwoju samorządów Gminnych?. wir 2016, 87-109.