(1)
Baran, J. Efektywność Polskiego Rolnictwa Na Tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. wir 2016, 69-85.