(1)
Wieruszewska, M. Wyobraźnia społeczna, Czyli Co Badacze Gubią Z Oczu. Recenzja książki Alaina Finkielkrauta: Serce rozumiejące. Z Lektur. wir 2016, 211-215.