(1)
Dudzińska, A.; Szpakowska, B.; Szumigała, P. Zbiorniki I Cieki Wodne W Krajobrazie Rolniczym. wir 2016, 199-210.