(1)
Malak-Rawlikowska, A.; Milczarek-Andrzejewska, D. Relacje rolników Z Dostawcami środków Produkcji – Na przykładzie Sektora Mleczarskiego W Polsce. wir 2016, 159-172.