(1)
Sawicka, Z.; Fogel, P. Zmiany Funkcjonalne a przeksztaƂcenia Ziemi Rolnej Na Cele Pozarolnicze Na Obszarach Rozdrobnionych Agrarnie. wir 2016, 165-185.