(1)
Podgórski, B.; Świętochowski, L. Gospodarowanie Przez ANR Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. wir 2015, 157-172.