(1)
Zawalińska, K.; Wilkin, J.; Milczarek-Andrzejewska, D. „Rolnictwo We Wzajemnie połączonym świecie” – Relacja Z 29 Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (IAAE) W Mediolanie. wir 2015, 147-155.