(1)
Cent, J.; Grodzińska-Jurczak, M.; Pietrzyk-Kaszyńska, A.; Gutowska, J. Zarządzanie Obszarami Natura 2000 W Polsce W kontekście zrównoważonego Rozwoju Wsi – Aktualne Wyzwania I Konflikty. wir 2015, 91-106.