(1)
Błąd, M. Społeczno-Polityczny Kontekst Reform Agrarnych II Rzeczpospolitej. wir 2015, 193-203.