(1)
Kołodziejczak, M. Efektywność Wykorzystania czynników Produkcji W Rolnictwie Polskim Na Tle Unii Europejskiej. wir 2015, 169-192.