(1)
Kamińska, W. Dostępność Instytucji Otoczenia Biznesu Na Obszarach Wiejskich W Polsce – zróżnicowanie Przestrzenne. wir 2015, 151-167.