(1)
Heffner, K. Przestrzeń Jako Uwarunkowanie Rozwoju obszarów Wiejskich W Polsce. wir 2015, 83-103.