(1)
Domaradzka, A. Recenzja książki Ilony Matysiak Rola sołtysów We współczesnych społecznościach Wiejskich. Płeć Jako Czynnik różnicujący Kapitał społeczny. wir 2015, 163-166.