(1)
Rodak, O.; Szawiel, J. „Kultura Jest Babą”. Wizja Animacji Kultury Na Wsi W działaniach Stowarzyszenia Folkowisko. wir 2015, 157-162.