(1)
Sireni, M. Rural Motherhood and Childcare. An Analysis of Finnish Practices and Contrasting Expectations (Macierzyństwo I Opieka Nad dziećmi Na Terenach Wiejskich W Finlandii. Analiza Praktyki I Oczekiwań społecznych). wir 2015, 143-156.