(1)
Matysiak, I. Kobiety rządzą Polską wsią? Władza Lokalna I płeć. wir 2015, 127-141.