(1)
Biejat, M.; Wójcikowska, K. O Roli Tradycji We współczesnej działalności kół Gospodyń Wiejskich. wir 2015, 97-109.