(1)
Gajewska, M.; Michalska, S. Poród I macierzyństwo Na Wsi — Zmiany doświadczeń I ról Kobiet Wiejskich. wir 2015, 35-50.