(1)
Michalska, S. Rolnictwo Rodzinne a świat W przyszłości. wir 2015, 187-195.