(1)
Kamiński, R. Reorientacja Zawodowa rolników I członków Ich Rodzin. wir 2015, 167-186.