(1)
Nowak, P.; Gorlach, K. Rolnicy I spółdzielczość W Polsce: Stary Czy Nowy Ruch społeczny?. wir 2015, 131-154.