(1)
Maurel, M.-C. From Disappearance to Recovery: Family Farming in Central Europe Questioning the Path Dependency Hypothesis (Od Zaniku Do Odrodzenia: Rolnictwo Rodzinne W Europie Centralnej Kwestionując Hipotezę zależności Od ścieżki Rozwoju). wir 2015, 79-105.