(1)
Adamowicz, M. Wnioski Z Konferencji Naukowej „Rolnictwo, Gospodarka żywnościowa, Obszary Wiejskie – 10 Lat W UE”. wir 2014, 187-196.