(1)
Jasiński, J.; Michalska, S.; Śpiewak, R. Rolnictwo Ekologiczne Jako Czynnik Rozwoju Lokalnego. wir 2014, 145-158.