(1)
Baer-Nawrocka, A.; Suchoń, A. Ochrona produktów Regionalnych I Tradycyjnych W Unii Europejskiej. Wybrane Zagadnienia Ekonomiczne I Prawne. wir 2014, 115-129.