(1)
An Ha, N. Vietnam Labor Market in the Context of International Integration (Wietnamski Rynek Pracy W kontekście Integracji międzynarodowej). wir 2014, 83-97.